Lopend advies en signalering

Advies pathogeniteitsclassificatie Astrovirus serotype 1-8

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het humane Astrovirus, serotype 1-8 en opname op Bijlage 4 van de Regeling ggo.