Lopend advies en signalering

Advies over de uitspraak van de Europese Commissie over de ggo-status van ‘viral replicon particles’

De Europese Commissie heeft in een verklaring aangegeven dat zogenaamde ‘viral replicon particles’ (VRP’s) geen genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) zijn. Echter zijn VRP’s afgeleid van virussen die genetisch gemodificeerd zijn om in dierlijke of menselijke cellen een gen afkomstig van een ander organisme tot expressie te brengen. VRP’s kunnen voor verschillende toepassingen, waaronder vaccins, worden ingezet. Dit besluit heeft als gevolg dat er bij marktaanvragen voor VRP’s geen milieurisicobeoordeling meer plaatsvindt.

De COGEM wijst er op dat het besluit van de EC onduidelijkheden oproept, wetenschappelijke en juridische onderbouwing mist en mogelijke nadelige consequenties kan hebben op het gebied van milieurisico’s en maatschappelijk draagvlak. De COGEM zal deze punten in een brief verder uiteenzetten.