Lopend advies en signalering

Advies over aanpassing van het monitoringsplan voor gg-anjers

In Europa is import, distributie en verkoop van snijbloemen van verschillende gg-anjer ‘events’  toegestaan. De vergunninghouder heeft een verzoek ingediend om het monitoringsplan voor deze gg-anjers aan te passen. De COGEM is gevraagd om over deze aanpassing te adviseren.