Lopend advies en signalering

Advies inschaling werkzaamheden met gammaretroviraal getransduceerde humane cellijnen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een drietal retroviraal getransduceerde humane cellijnen. Verzocht wordt om met deze gg-cellijnen celkweek en functionele assay’s uit te voeren op ML-I. Omdat deze cellijnen verkregen zijn door transductie met een gammaretrovirale vector, gelden enkele voorwaarden voor omlaagschaling van getransduceerde humane cellen. De aanvrager is van oordeel dat de gg-cellijnen voldoen aan deze voorwaarden.  De COGEM is gevraagd of op basis van de aangeleverde informatie inschaling op ML-I gerechtvaardigd is.