Lopend advies en signalering

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificatielijsten met humaan- en dierpathogene RNA en DNA virussen (2021)

De COGEM wordt regelmatig om advies gevraagd aangaande de pathogeniteits­classificatie van virussen. Periodiek brengt de COGEM overzichten uit van de door haar geclassificeerde humaan- en dierpathogene DNA en RNA virussen, om deze actueel en inzichtelijk te houden voor derden. In dit advies worden nieuw geclassificeerde virussen toegevoegd aan het overzicht en worden herzieningen van pathogeniteitsclassificaties doorgevoerd. Tevens is de naamgeving gecontroleerd en aangepast waar nodig, aan de hand van de meest recente lijst (2020) van de ‘International Committee on Taxonomy of Viruses’ (ICTV).