Lopend advies en signalering

Aanvullende adviesvraag bacteriestam Serratia sp. ATCC39006

De COGEM heeft onlangs geadviseerd om bacteriestam Serratia sp. ATCC 39006 als plantpathogeen in pathogeniteitsklasse 2 in te delen. De COGEMĀ  is door Bureau GGO gevraagd om de classificatie van Serratia sp. ATCC 39006 als plantpathogene bacterie uitgebreider toe te lichten.