Lopend advies en signalering

Aanvullend advies over import gg-koolzaad 73496

Onlangs is de EFSA opinie over import en verwerking van gg-koolzaad 73496 gepubliceerd. 73496 brengt het gat4621 gen tot expressie en is daardoor tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden. De COGEM heeft in 2013 over dit dossier geadviseerd en had toen verschillende op- en aanmerkingen. De COGEM is n.a.v. het verschijnen van de EFSA opinie gevraagd of haar eerdere commentaar voldoende door de EFSA is beantwoord.