Lopend advies en signalering

Aanpassing definitie strikt dierpathogene virussen

De COGEM wordt met regelmaat gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van micro-organismen, zoals schimmels, bacteriën en virussen. Bij de pathogeniteitsclassificatie van virussen wordt tevens gevraagd of het betreffende virus strikt dierpathogeen is. In 2014 heeft de COGEM een definitie geformuleerd die zij hanteert voor de inschaling van een virus als strikt dierpathogeen.  Om haar adviezen consistent en duidelijk inzichtelijk te houden heeft de COGEM deze definitie verder aangescherpt. De aanpassing van de definitie wordt in deze brief toegelicht.