Lopend advies en signalering

Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport over de reikwijdte en consequenties van de uitspraak van het Europees Hof over nieuwe mutagenesetechnieken

Op 25 juli 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitgesproken dat producten verkregen door mutagene als genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) aangeduid dienen te worden, en dat de vrijstelling in Bijlage IB van Richtlijn 2001/18 enkel geldt voor producten van mutagenesetechnieken die traditioneel in een aantal toepassingsgevallen zijn gebruikt en hun veiligheid reeds hebben bewezen. Doelbewuste introductie of het in de handel brengen van producten verkregen met nieuwe mutagenesetechnieken vallen hiermee onder de verplichtingen van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Vanuit de plantenveredelingssector en het onderzoeksveld is de uitspraak als een tegenslag ervaren. Ook is er onduidelijkheid over enkele uitspraken die het Europees Hof doet, zoals wat er verstaan wordt onder het begrip bewezen veiligheid. Om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen achter de Hofuitspraak en duidelijkheid te krijgen over de juridische ruimte die hiermee gecreëerd wordt, en daarnaast de mogelijke consequenties voor de plantenbiotechnologie/veredelingssector in kaart te brengen, heeft de COGEM opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoeksrapport.