Lopend advies en signalering

Aanbiedingsbrief bij het onderzoeksrapport: ‘Advances in the application of GM phages in research, development and industry’

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren naar ontwikkelingen rondom genetische modificatie van bacteriofagen. Bij publicatie van het rapport zal de COGEM een begeleidende aanbiedingsbrief uitbrengen.