Lopend onderzoeksproject

Veerkrachtige wetgeving voor snelle technologische veranderingen

De wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de biotechnologie gaan zeer snel. De huidige ggo-regelgeving loopt achter op deze ontwikkelingen. Zo ontstaan ‘grijze gebieden’ waarbij onduidelijk is of de ontwikkelingen en toepassingen al dan niet onder de regelgeving vallen.

Regelgeving moet veerkrachtig genoeg zijn om met de nieuwe ontwikkelingen mee te bewegen, waarbij zowel de veiligheid gewaarborgd wordt en innovatie niet onnodig belemmerd wordt. De huidige ggo-regelgeving lijkt dit onvoldoende te doen.

In dit project wordt onderzocht hoe wet- en regelgeving op het gebied van ggo’s ingericht kan worden om met om met snelle technologische ontwikkelingen in de pas te blijven (veerkrachtige of duurzame wet- en regelgeving).
Meer specifiek wordt onderzocht wanneer, waar en hoe grijze gebieden ontstaan, hoe wetgeving daar nu mee omgaat en wat zijn de mogelijkheden die in de literatuur en in het veld genoemd worden om daar beter mee om te gaan, zowel op nationaal als Europees niveau. Het beoogde onderzoek heeft zowel een rechtsfilosofische als een meer praktische juridische invalshoek.