Nieuws

Methoden voor vernietiging van niet-toegelaten gg-planten en plantmateriaal

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de COGEM ter voorbereiding op eventuele toekomstige incidenten gevraagd om haar te adviseren over methoden waarmee niet-toegelaten gg-planten en ander gg-plantmateriaal vernietigd kan worden, met name bij vermenging van zaaizaad op akkers.
In haar advies merkt de COGEM op dat het belangrijk is om eventuele gg-planten snel te vernietigen, omdat de transgene sequenties zich via stuifmeel of zaad kunnen verspreiden wanneer de gg-planten in bloei komen of zaad zetten. Daarnaast is na vernietiging van de gg-planten, monitoring van het betreffende perceel vrijwel altijd noodzakelijk zal zijn. Indien de gg-planten hebben gebloeid, kan het nodig zijn om ook de omgeving van het veld te monitoren.
De COGEM wijst erop dat herbiciden de meest effectieve methode zijn om gg-planten die op het veld staan, te vernietigen. Het teruglopende aantal toegelaten herbiciden kan de bestrijding van niet-toegelaten gg-gewassen echter in de weg staan. Zij adviseert de ILT daarom om in overleg te treden met de organisaties die betrokken zijn bij het beoordelen en verlenen van ontheffingen voor niet-toegelaten herbiciden, zodat niet-toegelaten herbiciden – indien dit noodzakelijk is – via een spoedprocedure snel ingezet kunnen worden.

Zie: advies