Nieuws

COGEM signalering “Implicaties van een product-georiënteerde regelgeving voor gg-gewassen in Europa”

Geen roos zonder doornen | Signaleringen | 10.10.2019 | CGM/191010-01

De huidige regelgeving voor genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen in Europa is onvoldoende toekomstbestendig in het licht van de huidige technologische ontwikkelingen. Door de opkomst van nieuwe veredelingstechnieken, ook wel new plant breeding techniques (NPBTs) genoemd, vervagen de grenzen tussen genetische modificatie en conventionele veredelingsmethoden en is moeilijker vast te stellen of een gewas door middel van genetische modificatie tot stand is gekomen of niet. De ontstane impasse over de juridische status van nieuwe veredelingstechnieken roept vragen op over de geschiktheid van de grondslag van de Europese ggo-regelgeving, die gebaseerd is op het proces van genetische modificatie en niet op het eindproduct ervan.
In Europa wordt gezocht naar oplossingen voor de knelpunten in de huidige ggo-regelgeving. Sommige belanghebbenden propageren een wijziging van een Europese proces-georiënteerde naar een zogenaamde product-georiënteerde regelgeving. Om de discussie hierover te stimuleren en te verdiepen is in deze signalering een inventarisatie gemaakt van de mogelijke consequenties van een omschakeling naar een product-georiënteerde regelgeving voor gg-gewassen in Europa.
Hieruit blijkt dat de proces- en product-georiënteerde aanpak voor de regulering van ggo’s niet zonder meer uitwisselbaar zijn. Beide grondslagen hebben hun eigen voordelen, knelpunten en nadelen. Ook blijken de verschillen tussen de uitwerking van beide benaderingen op sommige aspecten kleiner dan vaak gedacht, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal en soort gereguleerde gewassen.