Nieuws

Afschaffen ggo-regelgeving voor klinische COVID-19 vaccinstudies?

De COGEM is om advies gevraagd naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie om de milieurisicobeoordeling voor klinisch onderzoek met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) ten behoeve van de behandeling of preventie van COVID-19 af te schaffen. De COGEM is een sterke voorstander van het verkorten en versoepelen van de procedures zolang de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd blijft, maar is van oordeel dat het generiek opzij zetten van de ggo-regelgeving, en het toelaten van ggo’s zonder dat een milieurisicobeoordeling is uitgevoerd, onverantwoord en disproportioneel is. Dit terwijl met de Nederlandse spoedprocedure voor klinische COVID-19 vaccinstudies de noodzakelijke snelle uitvoering van vaccinstudies mogelijk gemaakt wordt en de veiligheid gewaarborgd blijft. Zie het COGEM advies