Publicaties

Omlaagschaling van in vitro, in vivo en ex vivo werkzaamheden met gg-vesicular stomatitis Indiana virus (VSVΔM51)

Adviezen | 22.07.2020 | CGM/200722-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerd (gg-) vesicular stomatitis Indiana virus (VSIV) dat een deletie bevat in het zogenaamde Matrix (M)-eiwit en het gen bevat dat codeert voor het ‘green fluorescent protein’ (GFP). De aanvrager verzoekt werkzaamheden met dit gg-virus (VSVΔM51) in combinatie met cellijnen en dieren op ML-II en DM-II niveau uit te voeren.
Wildtype VSIV veroorzaakt een ziekte in vee met symptomen die lijken op mond- en klauwzeer. De COGEM heeft VSIV als een klasse 3 pathogeen geclassificeerd.
Op basis van resultaten uit verschillende studies met cellijnen en diermodellen acht de COGEM het aannemelijk dat VSVΔM51 voldoende geattenueerd is ten opzichte van het wildtype VSIV om omlaagschaling van de voorgenomen werkzaamheden van inperkingniveau III naar II (ML-II en DM-II niveau) te rechtvaardigen. Om te voorkomen dat laboratoriummedewerkers besmet raken met VSVΔM51 en om eventuele verspreiding en uitsleep van VSVΔM51 naar bevattelijke dieren te minimaliseren, adviseert de COGEM enkele aanvullende werkvoorschriften in acht te nemen. Op genoemd inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende werkvoorschriften acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie