Lopend advies en signalering

Veterinaire studie met HVT-gebaseerde vaccins in kippen

De COGEM is gevraagd te adviseren over een veterinaire studie naar de werkzaamheid en veiligheid van twee vaccins afgeleid van HVT, ‘Herpesvirus of Turkey’. H. somni. Deze vaccins die in deze studie worden onderzocht zullen toegediend worden aan kippen met als doel een immuunreactie op te wekken die effectief is tegen hoogpathogeen influenzavirus type H5.