Lopend advies en signalering

Vervolgadviesvraag n.a.v. het advies “Heroverweging inschaling werkzaamheden met replicatiedeficiënte lenti- en gammaretrovirale vectordeeltjes onder Ingeperkt Gebruik”

Bureau ggo heeft een vervolgadviesvraag gesteld over macrofaagachtige cellen na transductie met retro- of lentivirale deeltjes, en over de huisvesting van proefdieren in associatie met lentiviraal getransduceerde cellen.