Lopend advies en signalering

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmelsoorten Aspergillus parvulus en Chlorociboria aeruginascens

Naar aanleiding van twee verzoeken van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, is de COGEM gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmelsoorten  Aspergillus parvulus en Chlorociboria aeruginascens en over de plaatsing van deze soorten op lijst A1 van Bijlage 2 van de Regeling ggo. Deze bijlage bestaat uit een lijst van micro-organismen die apathogeen zijn voor mens, dier of plant. Opname op Bijlage 2, lijst A1 betekent dat onder ML-I laboratoriumcondities met het betreffende micro-organisme ggo’s vervaardigd mogen worden indien hierbij vectoren worden gebruikt die wél, of inserties die níet, op de A-lijsten staan (lijst A2 veilige vectoren en lijst A3 inserties).