Lopend advies en signalering

Pathogeniteitsclassificatie van de choanoflagellaat Salpingoeca rosetta

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de  choanoflagellaat Salpingoeca rosetta en over plaatsing van deze soort op lijst A1 van Bijlage 2 van de Regeling ggo.