Lopend advies en signalering

Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Paraburkholderia fungorum

De COGEM is door Bureau GGO gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Paraburkholderia fungorum. P. fungorum is oorspronkelijk geïsoleerd vanaf de witrotschimmel Phanerochaete chrysosporium, en heeft daar zijn naam aan te danken. Later is P. fungorum ook geïsoleerd uit monsters van dieren en mensen.