Lopend advies en signalering

Pathogeniteitsclassificatie Nodamura virus en werkzaamheden met nodamuravirus-replicons

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van het Nodamura virus, en de inschaling van werkzaamheden met replicons afgeleid van Nodamura virus. De COGEM is gevraagd of zij kan instemmen met het voorgestelde inperkingsniveau, en of het Nodamura virus als strikt dierpathogeen kan worden beschouwd.