Lopend advies en signalering

Instemming interpretatie COGEM-advies ‘Beoordeling risico’s voor derden bij gentherapiestudies met replicatie-deficiënte ggo’s en gg-T-cellen’

Naar aanleiding van vragen uit het werkveld is de COGEM is door het Ministerie van IenW gevraagd of de reikwijdte van haar advies over de beoordeling risico’s voor derden bij gentherapiestudies met replicatie-deficiënte ggo’s en gg-T-cellen, breder geïnterpreteerd kan worden en alle gg-cellen en replicatiedeficiënte ggo’s betreft. Het standpunt van de COGEM hierover wordt in deze brief toegelicht