Lopend advies en signalering

Inschaling werkzaamheden met gg-Newcastle disease virus

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met twee genetisch gemodificeerde  (gg-)Newcastle disease virussen (NDV). De COGEM is gevraagd of zij kan instemmen met een tijdelijke omlaagschaling van DM-II naar D-I voor het verrichtten van deze werkzaamheden.