Lopend advies en signalering

Huisvesting van genetisch gemodificeerde zebravissen

De COGEM is gevraagd te adviseren over een ontheffingsverzoek van een werkvoorschrift voor de huisvesting van genetisch gemodificeerde zebravissen (Danio rerio).