Lopend advies en signalering

Herziening pathogeniteitsclassificatie van de poliovirus typen 1 en 3

In het verleden heeft de COGEM het poliovirus (behorende tot de soort Enterovirus C) ingeschaald als een klasse 2 pathogeen. In 2015 is één van de drie poliovirus typen, poliovirus type 2, wereldwijd uitgeroeid verklaard. Hierop volgend heeft de COGEM in 2017 geadviseerd om de pathogeniteits­classificatie van poliovirus type 2 te herzien en in een hogere pathogeniteitsklasse te plaatsen, mede gezien de ontwikkelingen in de wereldwijde bestrijding van het poliovirus. In oktober 2019 heeft de Wereld­gezondheids­organisatie (WHO) bekend gemaakt dat ook poliovirus type 3 wereldwijd is uitgeroeid. Poliovirus type 1 is nog niet uitgeroeid, maar het aantal besmettingen met dit type is sinds 2014 sterk teruggedrongen. In navolging van het advies over poliovirus type 2, zal de COGEM de pathogeniteits­klasse van zowel poliovirus type 1 als type 3 herzien.