Lopend advies en signalering

Heroverweging van de inschaling van werkzaamheden met replicatiedeficiënte lenti- en retrovirale vectordeeltjes onder Ingeperkt Gebruik

In 2009 heeft de COGEM een generiek advies uitgebracht over de inschaling van laboratorium­werkzaamheden met lentivirale vectoren afgeleid van het Human immunodeficiency virus 1. Wegens voortschrijdend inzicht, mede gebaseerd op een in opdracht van de COGEM uitgevoerd onderzoeksproject, heeft de COGEM de criteria om tot een bepaalde inschaling te komen voor in vitro handelingen – in het bijzonder het risico van de (mogelijke) aanwezigheid van lentivirale deeltjes – heroverwogen. Ook is de inschaling van in vitro werkzaamheden met replicatiedeficiënte gammaretrovirale vectordeeltjes meegenomen.