Lopend advies en signalering

Brede aanvraag klinische studies met adenovirale en MVA-vectoren

De COGEM is gevraagd te adviseren over een brede aanvraag van het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) voor klinische studies waarbij proefpersonen één of een combinatie van twee replicatie-deficiënte virale vectoren toegediend krijgen. Het gaat om een replicatie-deficiënte adenovirale vector gebaseerde op het humane adenovirus 26 (Ad26) en een vector gebaseerd op een vaccinstam van het pokkenvirus, modified vacciniavirus Ankara (MVA). In de vectoren zullen sequenties worden opgenomen die coderen voor antigenen afkomstig van pathogenen. Het doel is door vaccinatie met deze vectoren een immuunrespons op te wekken ter bescherming tegen de betreffende pathogenen.