Lopend advies en signalering

Adviesvraag ‘Werkzaamheden met reassortante arbovirussen’

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met chimere virussen (reassortanten). Het gaat om combinaties van het Schmallenberg virus (SBV) en het Shuni virus (SHUV). Deze virussen zijn verwant en bezitten een genoom dat uit drie segmenten bestaat. De aanvrager is voornemens om genoomsegmenten uit te wisselen en te onderzoeken of deze reassortanten nog kunnen repliceren. Het zijn diervirussen met een brede gastheerreeks die door knutten of muggen overgedragen worden (arbovirussen).