Lopend advies en signalering

Advies over plaatsing van Trema levigata op Bijlage 7 van de Regeling ggo

Deze adviesvraag betreft het vaststellen van de planteigenschappen van Trema levigata met als doel om deze soort onder de juiste aanvullende voorschriften op Bijlage 7 van de Regeling te kunnen plaatsen. De COGEM wordt gevraagd over de plaatsing op Bijlage 7 te adviseren.