Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogentiteitsclassificatie van micro-alg Prototheca moriformis

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de micro-algo Prototheca moriformis.