Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie van Leptotrichia wadei

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Leptotrichia wadei en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.