Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Penicillium discolor

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmelsoort Penicillium discolor. Deze schimmelsoort is geïsoleerd uit kastanjes en produceert diverse secundaire metabolieten.