Lopend advies en signalering

Adviesvraag ‘Pathogeniteitsclassificatie Flock House virus (FHV)’

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Flock House virus (FHV). Daarnaast is de COGEM gevraagd of dit virus als insect-specifiek beschouwd kan worden.