Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie Cocal virus

De COGEM isĀ  gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van het Cocal vesiculovirus (COCV). Tevens is de COGEM gevraagd of COCV beschouwd dient te worden als strikt dierpathogeen, of als dier- en humaan pathogeen.