Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie bovine polyomavirus

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het bovine polyomavirus (BPyV). Tevens is de COGEM gevraagd of dit virus als strikt dierpathogeen virus beschouwd kan worden