Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassifciatie Klebsiella pneumoniae CSUB10R

De COGEM is naar aanleiding van een 2.13 verzoek, ingediend door het RIVM, door bureau GGO gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de Klebsiella pneumoniae subspecies CSUB10R, en voor de plaatsing van deze bacteriesoort op Bijlage 4 van de Regeling ggo. Tevens is gevraagd of K. pneumoniae CSUB10R tot één van de drie reeds geclassificeerde subspecies (subsp. ozaenae, subsp. pneumoniae en subsp. rhinoscleromatis) behoort, en of K. pneumoniae als gehele soort als micro-organisme van pathogeniteitsklasse 2 op bijlage 4 van de Regeling ggo kan worden opgenomen.