Lopend advies en signalering

Adviesvraag over de inschaling van klonerings-, productie- en infectiewerkzaamheden met geattenueerd HIV-1

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-)HIV-1. Bij de werkzaamheden worden DNA plasmiden geconstrueerd met een recombinant geattenueerd HIV-1 proviraal genoom. Vervolgens zullen cellen met deze DNA plasmiden getransfecteerd worden om productie van replicatiecompetente geattenueerde HIV-1 partikels te bewerkstellingen, om tenslotte cellen met de geproduceerde partikels te infecteren. De COGEM is gevraagd of zij kan instemmen met de voorgestelde inschaling van de kloneringswerkzaamheden op ML-I, en de productie en infectie van HIV-1 partikels op ML-II, met enkele aanvullende voorschriften.