Lopend advies en signalering

Adviesvraag “onderscheid mensgebonden en milieurisico’s”

De COGEM adviseert regelmatig over de risico’s voor mens en milieu bij vergunningaanvragen voor klinische studies met gentherapie. Bij een aantal van die studies heeft de COGEM gesignaleerd dat er mogelijke risico’s zouden kunnen zijn voor derden. Naar aanleiding van deze signaleringen in het “grijze gebied”, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de COGEM gevraagd te adviseren over technisch-wetenschappelijke criteria op grond waarvan kan worden bepaald welke mensgebonden risico’s van klinische studies vallen binnen de beoordeling van de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), of binnen de wet milieubeheer. Dit advies zal in samenspraak met de CCMO worden uitgebracht.