Lopend advies en signalering

Adviesvraag omlaagschaling werkzaamheden met gg-Sendai virus getransduceerde humane cellen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met gg-Sendai virus getransduceerde cellen. De aanvrager is voornemens humane ge├»nduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) te verkrijgen door middel van transductie van humane cellen met een genetisch gemodificeerde (gg) replicatie-defici├źnte Sendai virus (SeV) vector. De aanvrager beschikt reeds over een vergunning om werkzaamheden met de iPSCs uit te voeren op ML-I wanneer een 3-tal assays aantonen dat deze cellen vrij zijn van gg-SeV. In onderhavige adviesvraag verzoekt de aanvrager een van de 3 assays te laten vervallen.