Lopend advies en signalering

Adviesvraag inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerde SARS-CoV-2 virussen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) SARS-CoV-2 virussen die reportergenen tot expressie brengen. De aanvrager is voornemens twee ‘reverse genetics’ methoden toe te passen om de gg-SARS-CoV-2 virussen te genereren en verzoekt de voorgenomen werkzaamheden op inperkingsniveau III uit te mogen voeren.