Lopend advies en signalering

Adviesvraag inschaling werkzaamheden met chimere virussen en replicons in muggen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) flavivirussen Binjari virus (BinJV) en gg-Palm Creek Virus (PCV), en replicon partikels afgeleid van alfavirus Venezuelan equine encephalitis virus stam TC-83 (VEEV TC-83). Het gg-BinJV en gg-PCV betreffen chimere virussen die de donorsequentie PrME bevatten van het Zika virus (ZIKV) of West Nile virus (WNV). De aanvrager is voornemens muggen te infecteren met de chimere BinJV en PCV, en VEEV TC-83 replicons, en verzoekt de werkzaamheden uit te voeren op ML-II buiten het veiligheidskabinet (VK-II), in een insectendichte tent met sluis. Hierbij heeft de aanvrager een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld.