Lopend advies en signalering

Adviesvraag inschaling productie en werkzaamheden met hybride coronavirussen als mogelijk vaccin tegen COVID19

De COGEM heeft recent geadviseerd over de inschaling van (productie)werkzaamheden met hybride NL63-SARS-CoV-2 virusen (COGEM advies CGM/201216-01). In dit advies stemde de COGEM in met de inschaling van deze werkzaamheden op ML-III met inbegrip van de aanvullende voorschriften voorgesteld door de aanvrager.

Naar aanleiding van een wijziging van deze vergunning, waarin de aanvrager ook (productie)werkzaamheden wenst te verrichten met hybride HCoV-229E-SARS-CoV-2 virussen, is de COGEM om advies gevraagd over de inschaling van werkzaamheden met deze HCoV-229E-SARS-CoV-2 varianten.