Lopend advies en signalering

Adviesvraag inschaling productie- en infectiewerkzaamheden met lentivirale deeltjes waarin het VPX-VPR fusie-eiwit aanwezig is

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een 2e en 3e generatie SIN lentiviraal systeem waaraan het plasmide CAGGS VPX-VPR aan toegevoegd wordt. Hierdoor zullen SIN lentivirale deeltjes geproduceerd worden met in het virion het VPX-VPR fusie-eiwit. De aanvrager verzoekt de productie en infectie van de lentivirale partikels op ML-I uit te voeren en alle vervolgactiviteiten in al dan niet gg-muizen op DM-I en vervolgens (na een reductie van het aantal vrije vectordeeltjes) op D-I uit te voeren.