Lopend advies en signalering

Adviesvraag inschaling ggo-werkzaamheden met de varen Ceratopteris richardii

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van ggo-werkzaamheden met de varen Ceratopteris richardii. De aanvrager is voornemens C. richardii genetisch te modificeren met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-) Rhizobium radiobacter (ook wel Agrobacterium tumefaciens). Hiervoor wordt C. richardii vanuit sporen opgekweekt en uiteindelijk in de plantenkas geplaatst.