Lopend advies en signalering

Adviesvraag inperkingsmaatregelen voor de plantensoort Bornmuella emarginata

De COGEM is gevraagd te adviseren over de eigenschappen van de plantensoort Bornmuella emarginata in verband met het vaststellen van de benodigde inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-B. emarginata.