Lopend advies en signalering

Adviesvraag inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met gg-Oranje havikskruid en Muizenoor

De COGEM is naar aanleiding van een verzoek, ingediend door Wageningen Universiteit, gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Pilosella aurantiaca (Oranje havikskruid, syn. Hieracium aurantiacum) en Pilosella officinarum (Muizenoor, syn. Hieracium pilosella) (IG 22-151), met als doel om deze soorten onder de juiste aanvullende voorschriften op Bijlage 7 van de Regeling ggo te kunnen plaatsen. Bijlage 7 bevat een tabel met plantensoorten en de aanvullende maatregelen die genomen moeten worden bij werkzaam­heden met gg-planten om verspreiding van pollen, zaden en reproductieve plantendelen te voorkomen.[i]

[i].       Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2015). Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013. https://wetten.overheid.nl/BWBR0035072/2022-01-01 (bezocht: 24-01-2020)