Lopend advies en signalering

Adviesvraag inperkingsmaatregelen Arachis hypogaea (Pinda)

De COGEM is naar aanleiding van een 2.8 combinatieverzoek gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met de gg-pinda Arachis hypogaeae, met als doel deze soort onder de juiste aanvullende voorschriften op Bijlage 7 van de Regeling ggo te kunnen plaatsen. Bijlage 7 bevat een tabel met plantensoorten en de aanvullende maatregelen die genomen moeten worden bij werkzaamheden met gg-planten om verspreiding van pollen, zaden en reproductieve plantendelen te voorkomen.[i] De aanvraag is afkomstig van Hudson River Biotechnology.

[i]. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2015). Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013. https://wetten.overheid.nl/BWBR0035072/2020-01-01 (bezocht: 24-01-2020)