Lopend advies en signalering

Adviesvraag ‘Import en verwerking van gg-maïslijn NK603 x T25 x DAS-40278-9′

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieurisico’s van import en verwerking van de gg-maïs kruisingslijn NK603 x T25 x DAS-40278-9 en sub-combinaties daarvan. Deze maïslijn is ontstaan door conventionele kruisingen van de gg-maïslijnen NK603, T25 en DAS-40278-9. Deze ouderlijnen zijn eerder beoordeeld en toegelaten op de Europese markt voor import en verwerking. De gg-maïs NK603 x T25 x DAS-40278-9 is tolerant voor de herbiciden 2.4D, AOPP, glufosinaat en glyfosaat.