Lopend advies en signalering

Adviesvraag horizontal gene transfer (HGT) bij slibmonsters

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met slibmonsters afkomstig van waterzuiveringsinstallaties. De aanvrager wil in in vitro kweeksystemen onderzoeken όf en hoe ‘horizontal gene transfer’ (HGT) tussen bacteriën tijdens het zuiveren van rioolwater beïnvloed kan worden.