Lopend advies en signalering

Adviesvraag over gentherapiestudie ter behandeling van patiënten met CLDN6 maligniteiten

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van een gentherapiestudie bij patiënten met bepaalde vormen van kanker. Deze patiënten zullen een transplantatie ondergaan met lichaamseigen T-cellen die genetisch gemodificeerd zijn met een ’self-inactivating’ (SIN) gammaretrovirale vector. De  cellen zijn door de modificatie voorzien van een chimere antigeen receptor (CAR) gericht tegen claudine-6 (CLDN6). De therapie heeft als doel een afweerreactie op te wekken tegen CLDN6 positieve tumorcellen.